Par projektu

Life in motion logotipsDZĪVE KUSTĪBĀ  ir nodibinājuma Elm Media un Bergenas starptautiskā filmu festivāla sadarbības projekts.

Neskatoties uz ilggadīgo Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību kultūras jomā, starpkultūru dialogs starp abām valstīm joprojām ir maz attīstīts un pieejams tikai ierobežotam sabiedrības lokam (mākslas, augstākās izglītbas, zinātnes jomā strādājošiem). Plašākā sabiedrība informētības līmenis par dzīvi otrā valstī ir salīdzinoši zems un balstīts uz stereotipiem – ka norvēģi ir bagāti, un latvieši dzīvo Austrumeiropas nomalē un dodas uz Norvēģiju strādāt mazkvalificētus darbus. Lai kliedētu stereotipus un radītu plašāku priekšstatu par kaimiņvalstī notiekošo nodibinājums Elm Media sadarbībā ar Bergenas Starptautisko filmu festivālu (Norvēģija) ir uzsācis projekta “Dzīve kustībā” (Life in Motion) īstenošanu.

Projekts “Dzīve kustībā” tiek finansēts ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas  LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” atbalstu (Kopējā līguma summa 80 491,94 EUR no kuriem 89,44% ir EEZ un valsts budžeta līdzfinansējums ( no tiem 85% EEZ un 15% valsts budžets). Projekta numurs EEZLV04/GSKA/2013/32. http://eeagrants.org

Projekta mērķis ir izmantot Latvijas un Norvēģijas fotogrāfu un antropologu radošo potenciālu un sadarbību, lai veidotu kopīgu ceļojošo izstādi “Dzīve kustībā” par Norvēģijā dzīvojošiem latviešiem un Latvijā dzīvojošiem norvēģiem, kurā tiks apkopoti fotoportreti, īsi video un cilvēku dzīvesstāsti. Izstāde ļaus Latvijas un Norvēģijas iedzīvotājiem iepazīties ar viņu valstī dzīvojošajiem kaimiņvalsts iedzīvotājiem, kliedēt savstarpējos stereotipus un veicināt starpkultūru izpratni un sadarbību. Projekta laikā fotogrāfi portretēs dažādu sociālo grupu pārstāvjus, un caur viņu portretiem atspoguļos dažādus dzīvesveidus un parādīs abu kultūru savdabību. Projektā darbojošies antropologi pētīs, kā cilvēki uztver piederību kādai kultūrai (vai viņi jūtas tuvāki mītnes zemes vai ārzemju kultūrai) un kā viņi to kopj.

Projekta ietvaros notiks arī abu valstu dokumentālo filmu programmu apmaiņa, kas ļaus skatītājiem iepazīt otras valsts kultūru, tradīcijas un sabiedriski aktuālas tēmas. Caur šiem diviem nozīmīgākajiem pasākumiem – izstādi un dokumentālo filmu programmu plašākai sabiedrībai abās valstīs būs iespēja iepazīties ar otras valsts cilvēku domāšanas veidu, uzskatiem un vērtībām un labāk izprast viņus.

Invalid Displayed Gallery